Skolor

Läsåret 2019/2020 består skolan av en förskola med 15 barn,  en F-2:a med 9 elever, en 3-5:a med 8 elever. På fritids finns det 10 barn inskrivna. Totalt  34 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Anttis och Kainulasjärvi.

Tärendö Centralskola

Tärendö förskola