Skolor

Läsåret 2022/2023 består skolan av en förskola med 15 barn,  en F-3:a med 21 elever, en 4-6:a med 12 elever. På fritids finns det 13 barn inskrivna. Totalt  48 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Saittarova, Anttis Kompelusvaara och Kainulasjärvi.

Tärendö Centralskola

Tärendö förskola