Skolor

Läsåret 2021/2022 består skolan av en förskola med 18 barn,  en F-2:a med 14 elever, en 4-6:a med 9 elever. På fritids finns det 4 barn inskrivna. Totalt  41 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Saittarova, Anttis och Kainulasjärvi.

Tärendö Centralskola

Tärendö förskola