Tärendö Centralskola

Här på Tärendö Centralskola finns det elever från Förskola upp till åk 6.

Läsåret 2022/2023 består skolan av en förskola med 15 barn,  en F-3:a med 21 elever, en 4-6:a med 12 elever. På fritids finns det 13 barn inskrivna. Totalt  41 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Saittarova, Anttis, Kompelusvaara och Kainulasjärvi.

Ute-profil
Vi har närhet till naturen och skogen och startar upp läsåret med utedagar i någon form, i skolans närområde. Ett viktigt syfte med detta är att få ihop sammanhållning inom klasserna men även mellan klasserna. Då vi jobbar i B-form så blir det ju nya klasskonstellationer varje läsår.

Även under läsåret så nyttjar vi närheten till skog och natur i undervisningen.

Eftersom vi är en liten skola så känner alla elever alla och umgås både på fritid och även under skoltid.

PRAO –profil
På vår skola genomför eleverna PRAO i åk 4 – 6.

I fyran följer eleverna lokalvårdarna under en dryg halv dag. I femman följer eleverna  förskolans personal en dryg halv dag vardera. Sexorna genomför två sammanhängande PRAO-dagar på valfri arbetsplats.

Vi uppmuntrar eleverna till att under sina PRAO-perioder prova på både typiskt ”manliga” resp. ”kvinnliga” yrken.

Text: Anna Malmestam