Tärendö Centralskola

Här på Tärendö Centralskola finns det elever från Förskola upp till åk 6.

Läsåret 2021/2022 består skolan av en förskola med 18 barn,  en F-2:a med 14elever, en 4-6a med 9 elever. På fritids finns det 4 barn inskrivna. Totalt  41 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Saittarova, Anttis och Kainulasjärvi.

Lägerskole-profil
Lägerskoleverksamheten startar lite smått redan hos de allra yngsta eleverna i F-2 med utedagar i början av höstterminen.

Målet är att år 4-6 åker bl a till Suorsa, Saarikoski och ett tredje resmål, vilket varit olika, bl a Pahtajärvi. Alla elever kommer då att under dessa tre år ha besökt 3 olika ställen. Om det ej går att genomföra övernattningar, så anordnar vi utedagar i någon form, i skolans närområde.

Eftersom vi är en liten skola så känner alla elever alla och umgås både på fritid och även under skoltid.

PRAO –profil
På vår skola genomför eleverna PRAO i åk 4 – 6.

I fyran följer eleverna lokalvårdarna under en halv dag. I femman följer eleverna skolmåltidspersonalen (om möjligt) och är på förskolan en halv dag vardera.

I åk 6 får eleverna ha 2 dagars PRAO på valfri arbetsplats.

Vi uppmuntrar eleverna till att under sina PRAO-perioder prova på både typiskt ”manliga” resp. ”kvinnliga” yrken.

Text: Anna Malmestam