VÄLKOMMEN TILL BIFURKATIONSBYN TÄRENDÖ!

Du hittar byn Tärendö i Pajala kommun i Norrbotten. Den ligger mellan Torne- och Kalix älvar och är belägen mellan kusten och fjällen. Tärendö har 441 invånare (2014) och sträcker sig till ytan över 6 km i rak nordsydlig riktning och i sin bredaste utsträckning i ca 3km. Tärendö består av 11 bydelar: Heinonen, Talinen, Iso-Kylä, Kielisennenä, Lehtonmäki, Laittamaa, Niva, Kallio, Koivuniemi och Niemenrova.

Skogslandets skatter kan upplevas i Tärendö eftersom det i Tärendö finns orörd vildmark och fritt forsande älvar. Här lyser lingontuvorna röda och hjortronmyrarna guldgula, här finns fiskrika vatten och viltrika skogar. Tärendö erbjuder mycket fina fiskevatten, förekommande arter är harr, öring, lax, sik, gädda och abborre. Den bästa tiden för fiske är under sommaren men pimpelfiske en fin vårdag är en naturupplevelse i sig.

I Tärendö finns världens näst största bifurkation. Bifurkation kan beskrivas med att Tärendö älv hämtar sitt vatten från Torneälven och för detta till Kalixälven. Det vanligaste är att älvar hämtar sitt vatten från en sjö eller myr så detta fenomen gör Tärendö älv till en geologisk sensation. Den största bifurkationen i världen flyter mellan Rio Negro och Orinoco i Sydamerika.

Här kan man även uppleva äventyr med forsfärder, småviltsjakt, kanoting, hundspann och kulturupplevelser. En staty i brons på byns stolthet Charlotte Kalla går att ses i byns centrum.

I Tärendö finns det ett upplyst elljusspår, idrottshall, Nordic gym, skoterleder, fotbollsplan med naturgräs och fina vandringsstigar.

Välkommen!

Meankieli
In English

Text: Maria Tervahauta och Louise Grape