Tärendö förskola

Tärendö har en tvåavdelningsförskola, Myggan med barn i åldrarna 1-3 år och Hjortronet med 4-5-åringar och finns i samma byggnad som fritids och den vanliga skolan.

2021/2022 har vi 18 st barn inskrivna och vi är ca 2+ 2 heltidsanställda  (2 förskollärare och 2, barnskötare) på avdelningarna.

Vi har även ett nära samarbete med fritids.

Eftersom vi finns på centralskolan så har vi möjlighet att ofta besöka biblioteket och använda sporthallen. Vinterhalvåret har vi en fast sporthallstid som vi nyttjar flitigt med de äldsta barnen. De yngre barnen brukar då ha vattenlek på förskolan.

Vi är i regel ute alla förmiddagar men också ofta eftermiddagarna. Vi vistas då  på gården  men åker även mycket skidor efter elljusspåret, promenerar till skogen och besöker Hia Hia  (en snäll häxa som bor i en väska i skogen) osv.

Text: Anna Malmestam