Motionärer

Motionärer! Tyvärr har pärmen från motionslådan vid Hembygdsvägen försvunnit, vilket innebär att de motionärer som skrivit upp sig där ej är med i kommande utlottning. Vi är ledsna för detta och undrar givetvis vem som ”behövt ” den pärmen, var den hamnat…
/IFK T