Skolor

Läsåret 2016/2017 består skolan av en förskola med 13 barn, en F-3:a med 9 elever, en 4-5:a med 10 elever . På fritids finns det 7 barn inskrivna. Totalt 32 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Vaenvaara och Kainulasjärvi.

Tärendö Centralskola

Tärendö förskola