Skolor

Läsåret 2020/2021 består skolan av en förskola med 18 barn,  en F-2:a med 10 elever, en 3-5:a med 10 elever. På fritids finns det 2 barn inskrivna. Totalt  38 elever går på skolan. Eleverna kommer från Tärendö, Saittarova, Anttis och Kainulasjärvi.
Till läsåret 21/22 så utökas skolan med åk 6.

Tärendö Centralskola

Tärendö förskola