Tärendö förskola

Tärendö har en enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år och finns i samma byggnad som fritids och den vanliga skolan.

2019/2020 har vi 15 st barn inskrivna och vi är 3 heltidsanställda  (2 förskollärare och en barnskötare) på avdelningen.

Vi har även ett nära samarbete med fritids.

Eftersom vi finns på centralskolan så har vi möjlighet att ofta besöka biblioteket och använda sporthallen. Vinterhalvåret har vi en fast sporthallstid som vi nyttjar flitigt med de äldsta barnen. De yngre barnen brukar då ha vattenlek på förskolan.

Vi är i regel ute alla förmiddagar men också ofta eftermiddagarna. Vi vistas då  på gården  men åker även mycket skidor efter elljusspåret, promenerar till skogen och besöker Hia Hia  (en snäll häxa som bor i en väska i skogen) osv.

Text: Anna Malmestam