Historik

Tärendö grundades troligen på 1600-talet. Hur ortsnamnet kom till finns det många olika berättelser om. En av dessa är att ortsnamnet är en försvenskning av finskans ”Tärentö” eller ”Täräntö”. Namnet kommer från ordet ”tärö” som syftar till något omringat eller omslutet. I Tärendös fall på den landtunga där Storbyn (Isokylä) ligger. Denna landtunga beror på att Tärendöälven avleder vatten från Torne älv som rinner ut i Kalixälven i Tärendö.

Tärendö blev eget pastorat 1916 efter utbrytning från Pajala.

Centrum för byn har historiskt sett varit bydelarna Niva och Heinonen men har successivt flyttats till Storbyn, där centrum idag ligger.

1952 var invånarantalet som störst, nämligen 2340 invånare i Tärendö församling, detta kan jämföras med år 2014s, 709 personer. Det höga invånarantalet 1952 berodde på att samhället uppmuntrade och stödde nybyggen i och med den statliga arbetsmarknadspolitiken i Norrbottens glesbygder under 1900-talets första årtionden.

Källor: www.pajala.se, wikipedia, ”Tärendö- historien om en svensk tornedalsby” (2001, Tage Alalehto).

Text: Maria Tervahauta
Foto: Marianne Silverlind