Skoter & fritid

Föreningen grundades 1989 med syfte att upprätta och underhålla snöskoter leder i Tärendö-området och anslutningar till övriga leder inom kommunen, för skoteråkare och också för framkomlighet till skidåkare och promenader i vår natur. Allt detta görs ideellt.

Utrustning och drift för detta bekostas av medlemsavgifter varför vi är beroende av att många ”bybor” och ”turister” köper medlemskort.

Kort finns att köpa på:
AS Mek & Entreprenad
IKs Mack
Tärendö Byggservice

Enklast är det dock att betala medlemsavgiften till Tärendö Skoter & Fritid via
SWISH nr: 123 638 40 93.
Kort kan hämtas mot uppvisande av swish.

Avgiften bestämmer du efter dina förhållanden.
-Enskild skoter-medlem                           200kr
-Familj med flera åkare                           300kr
-Stödmedlem (exv. skidåkare, m.fl.)       100kr

Som medlem kan du vara med och påverka våra aktiviteter och delta på möten.
Du håller koll på aktiviteter och information här på Tärendös hemsida

Våra leder som underhålls just nu:
-Anttis med anslutning mot Pajala
-Kivijärvi (Saitarova)
-Halikojärvi med anslutning mot Korpilombolo
-Narkaustunturi med anslutning mot Kiruna-Gällivare-området

Ny skoterled har öppnats till Kivijärvi och leden Saittarova-Lautakoski. Leden är provisoriskt markerad men vi arbetar med att förbättra markeringen.
Kör Anttisleden ut från Tärendö, följ leden ca 7km. Öster om Hirvirova sä sväng vänster vid Älgtornet och kör Hirvivouma upp till Stora Kraftledningen, och vidare öster om Jukkasvaara på myren upp mot leden Saittarova-Lautakoski och sedan till Kivijärvi, ca 22 km från Anttisleden. Leden är uppkörd och kommer att ersätta den förfallna leden som gått upp längs Kalixälven.

Naturligtvis också lederna inom byn samt service till vindskydden utefter lederna.
Vi har även inköpt en spårmaskin för att underlätta för skidåkarna.

Behöver du mer information, ring ordförande Bo-Göran Nedlund, Tel: 070-624 07 18
eller via e-post bogoran.nedlund@gmail.com

Visste du att: Vissa försäkringsbolag, Svedea  ger rabatt på skoterförsäkringen om man är medlem i en skoterklubb, ”vips” så är medlemsavgiften återbetald!
www.svedea.se

Medlemskap i en skoterförening ger även dig rätt att färdas på de flesta lederna i landet!

Länk till Snöskoterkarta: Skoterleder.org -! Skoterleder.org – Snöskoterkarta!