PRO boule

PRO i Tärendö startar upp bouleverksamheten inomhus i Sporthallen, Tärendö, torsdagar kl.14.00 – 15.30 med efterföljande gymnastikpass. Start torsdag 30 september 2021. Välkomna, även icke PRO-medlemmar!