Pantåtervinning -ny info!

Ändring i pantåtervinning för 2023-2024:
2023
Jan – Mars IFK
April – Juni PRO
Juli – Sept Husmödrarna
Okt -Dec. IFK

2024
Jan – Mars PRO
April – Juni Husmödrarna
Juli – Sept IFK
Okt -Dec. PRO

Ring när ni har hela säckar att lämna, så hämtar vi.
Kontaktpersoner:
Ann-Britt Husmödrarna 070-5245346
Inger PRO 070/5649792
Rune IFK 070/5756684

TACK för att du återvinner och för ditt bidrag för FOLKETS HUS!