Gravskötsel

Även i år har du möjlighet att få hjälp med gravskötsel på Tärendö kyrkogård
Välkommen att kontakta mig för mer information
Anja Naartijärvi Tärendö
Telnr 070 6446604
Email antja@hotmail.com