Dags igen för brödbak!

Dags igen för brödbak
Tärendö Husmodersförening kommer att baka bröd, bullar, hällakakor efter beställning

V 44, Beställ senast. 29/10,
V 48, ”. ”. 26/11
Vill ni beställa, ring eller skicka sms till
Inga-Britt Paavo, 070-616 73 87 eller
Ann-Britt Heikki, 070-524 53 46.