Pingisen börjar igen 17/10

Torsdagar kl 18-19:30 Idrottshallen.
Starten uppskjuten till den 17/10           IFK/ L Pekkari m fl