Kvarnen. Tore Perttu i båten.

Kvarnen på Pänninsaari

Den första kvarnen på Pänninsaari byggdes redan på 1700-talet och användes flitigt av befolkningen både i bygden men även av människor långt utanför byn. Den nuvarande kvarnen började byggas 1926 och färdigställdes 1928 på samma plats som den ursprungliga. Den var väldigt modern för sin tid och var därför vida känt mycket tack vare sin spetsmaskin som gjorde mjölet helt vitt. Kvarnen användes aktivt till 1953 och har efter det renoverats under 80-talet då vattnet påfrestat byggnaden under årens lopp.

Kvarnen har blivit känd, främst i bygden i och med spökhistorier som berättats mellan gårdarna. I början av 1900-talet bestämde sig två unga män att ta reda på sanningen om det påstådda spöket. Mjölnaren hade berättat hur spöket hade visat sig för honom och sagt att han var Filiboksen Ollin veli Heikki (alltså Henrik Filiboksen, bror till Ollin Filiboksen) och att han var begravd på ön. Hans önskan var att bli begravd på helig mark. De två unga männen tog spadar med sig och började leta efter nedsjunken mark på ön. Redan det första spadtaget avslöjade en gravplats med ett komplett skelett bara några decimeter ner i jorden. Kvarlevorna flyttades sedan till en allmän grav på kyrkogården. Efter detta blev mjölnaren lämnad i fred och ingen har sett något spöke på ön efter det.
Berättad av Tore Perttu 2015-07-27

Text: Maria Tervahauta
Foto: Ingemar Grape