Tervahauta Skogsentreprenad AB

Traktortjänster av alla de slag.

För mer information ring: Lasse Tervahauta 070-2187590

Talinenvägen 43
98061 Tärendö

Foto: Maria Tervahauta