Sveaskog

Arto Hiltunen
Skogsskötselledare
Sveaskog Förvaltnings AB
Marknadsområde Nord
Ro Norra Norrbotten
980 61 Tärendö

Tel direkt: 0978-20440
Tel mobil: 070-541 88 35
Tel vxl: 0923-78700
Besöksadress: Talinenvägen 12
arto.hiltunen@sveaskog.se

Håkan Krekula
Talinenvägen 12
980 61 Tärendö
Tel. mobil 070-2517128
hakan.krekula@sveaskog.se

Algot Jatko
Controller
Sveaskog Förvaltnings AB
Stab CFO
Talinenvägen 12
980 61 Tärendö
Tel. direkt: 0978-20448
Tel. mobil: 070-320 50 03
Tel. vxl: 0923-78700
algot.jatko@sveaskog.se

Per-Johan Perttu
Skoglig fältassistent
Sveaskog
MO Nord. RO Norra NB.
Talinenv. 12
980 61 Tärendö
per-johan.perttu@sveaskog.se
Tel. direkt. 0978-20445
Tel. mobil 070-5320505

Stefan Juto
Skoglig fältassistent
stefan.juto@sveaskog.se
Tel. direkt. 0978-20439
Tel. mobil 070-246 63 32

www.sveaskog.se