Skoter & fritid

Föreningen grundades 1989 med syfte att upprätta och underhålla snöskoter leder i Tärendö-området och anslutningar till övriga leder inom kommunen, för scoteråkare och också för framkomlighet till skidåkare och promenader i vår natur. Allt detta görs ideellt.

Utrustning och drift för detta bekostas av medlemsavgifter varför vi är beroende av att många ”bybor” och ”turister” köper medlemskort.

Kort finns att köpa på:
AS Mek & Entreprenad
ICA Torget
IKs Mack
Tärendö Byggservice

Avgiften bestämmer du efter dina förhållanden.
-Enskild skoter-medlem                           200kr
-Familj med flera åkare                          300kr
-Stödmedlem (exv. skidåkare, m.fl.)       100kr

Är det bekvämare för dig att betala medlemsavgiften till vårt bankgiro 5069-3373 skickar du också ett mejl till haksam@mejl.se med namn och adress samt datum för insättningen så kommer medlemskortet på posten. OBS! Lägg till 10kr för porto.

Du kan även betala medlemsavgiften till Tärendö Skoter & Fritid via SWISH nr: 123 302 11 93 och hämta ditt kort hos någon av ovanstående försäljare mot uppvisande av ditt SWISH.

Som medlem kan du vara med och påverka våra aktiviteter och delta på möten.
Du håller koll på aktiviteter och information här på Tärendös hemsida

Våra leder som underhålls just nu:
-Anttis med anslutning mot Pajala
-Halikojärvi med anslutning mot Korpilombolo
-Narkaustunturi med anslutning mot Kiruna-Gällivare-området

Ny skoterled har öppnats till Kivijärvi och leden Saittarova-Lautakoski. Leden är provisoriskt markerad men vi arbetar med att förbättra markeringen.
Kör Anttisleden ut från Tärendö, följ leden ca 7km. Öster om Hirvirova sä sväng vänster vid Älgtornet och kör Hirvivouma upp till Stora Kraftledningen, och vidare öster om Jukkasvaara på myren upp mot leden Saittarova-Lautakoski och sedan till Kivijärvi, ca 22 km från Anttisleden. Leden är uppkörd och kommer att ersätta den förfallna leden som gått upp längs Kalixälven.

Naturligtvis också lederna inom byn samt service till vindskydden utefter lederna.
Vi har även inköpt en spårmaskin för att underlätta för skidåkarna.

Behöver du mer information, ring ordförande Bo-Göran Nedlund, Tel: 070-624 07 18
eller via e-post haksam@mejl.se

Visste du att: Vissa försäkringsbolag (bl.a. svedea) ger rabatt på skoterförsäkringen om man är medlem i en skoterklubb, ”vips” så är medlemsavgiften återbetald!

Medlemskap i en skoterförening ger även dig rätt att färdas på de flesta lederna i landet!