PRO Tärendö

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation

– intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 av landets pensionärer.

Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare.

Välkommen till PRO Tärendö!