IFK Tärendö

Förkortningen IFK står för Idrottsföreningen kamraterna. Föreningen har sedan sin start kommit att bli en förenande länk mellan olika intressen, grupper och generationer i Tärendö.

Historik
IFK Tärendö bildades den 5 mars 1933 efter ett sammanträde hos Johan Baltzari i Kallio. Föreningens första ordförande blev Helge Wennberg, den första sekreteraren Karl Lauri och Elis Jatko valdes till kassör. Den första officiella tävling som anordnades var en skidtävling som gick av stapeln samma dag som föreningen bildades. Skidorna dominerade länge föreningens verksamhet men 1949 startade klubbens fotbollsverksamhet med en match mot grannbyn Kainulasjärvi och den första basketmatchen spelades mot IF Polcirkeln 1965.

IFK Tärendös styrelse
I styrelsen sitter sju ledamöter, dessa väljs vid varje årsmöte som föreningen har. För år 2023 består styrelsen av följande personer:

Maj-Lis Ejderlöf, ordförande (070-3608517)
Anna Hamstig Lund, ledamot (073-8036351)
Anders Funck, ledamot (070-6720921)
Petter Stridsman, ledamot (070-5247927)
Stina Tannerdal, ledamot (076-8058665)
Curt Palm, ledamot (070-3910470)
Anna Malmestam, suppleant,
Albin Tornberg, suppleant

Styrelsemöte hålls en gång i månaden, sista söndagen varje månad klockan 18.30 på kansliet. På dessa möten diskuteras och beslutas om aktuella och inkomna frågor under månaden. Frågor kan både väckas av styrelsemedlemmarna och av andra intresserade. Alla är välkomna med att väcka frågor till styrelsen. Det kan göras både skriftligt genom att skicka in en skrivelse till styrelsen eller muntligt genom att kontakta någon av ledamöterna och sedan själv medverka på nästkommande styrelsemöte.

Sektioner/grupper i föreningen
IFK Tärendö består i dagsläget av fem sektioner/grupper/redaktioner som anordnar olika aktiviteter under årets alla månader.

Motionssektionen
Motionssektionen anordnar under året olika motionsaktiviteter för alla intresserade. De som är återkommande varje år är Lennart Johansson-loppet på skidor och Midnattssolstrampen på cykel. Motionssektionen har också utsatta lådor på olika ställen i byn där aktiva motionärer kan dokumentera sin aktivitet. Vid varje månads slut kontrolleras lådorna och priser lottas ut bland de som varit flitiga på att motionera under månaden. Motionssektionen anordnar också IFK Tärendös traditionella julmarknad på Folkets hus, andra advent varje år.

I motionssektionen sitter under 2023:
Ulla Semberg (sammankallande)
Rune Aittamaa
Marita Oja
Monika Aittamaa

Ungdomssektionen
2015 beslutade årsmötet att sammanfoga de tidigare sektionerna skidor och fotboll till en gemensam ungdomssektion, med undergrupperna skidor, fotboll och basket. Basket är idag den mest populära och mest aktiva sporten i Tärendö. Under kommande säsong kommer Tärendö efter ett uppehåll på några år åter ha ett seriespelande ungdomsbasketlag. Basket spelas också ”på kul” bland vuxna en gång i veckan i sporthallen, då kallas det ”djungelbasket”. Skidgruppen anordnar en mindre skidtävling i skicross varje år samt bifurkationslöpet varje sommar. Fotbollsgruppen har i dagsläget ingen aktiv verksamhet. Ungdomssektionen är öppna för nya förslag på aktiviteter för våra unga i byn och välkomnar hjärtligt fler aktiva att jobba med ungdomsidrotten.

I ungdomssektionen är följande person ansvarig:
Kajsa Aidanpää, basket (sammankallande)


Gymgruppen
IFK Tärendö driver ett gym i byn. Gymlokalen är belägen i samma byggnad som brandstationen. På gymmet finns bland annat olika styrketräningsmaskiner, ett brett utbud av fria vikter, boxningssäck, kettlebells, löpband, crosstrainer, motionscyklar, roddmaskin och en thoraxtrainer (stakmaskin). För träningsintresserade finns årskort, halvårskort, veckokort och dagskort. Åldersgräns på gymmet är 15 år, all träning sker på egen risk.

I gymgruppen ingår följande personer:


Monica Oja (073-0787522)
Dennis Ängsund (073-3848232)
Robert Kero (072-5609657)
Linda-Marie Henriksson (076-1388425)
Lisette Tillberg (0702839592)
Anders Funck (070-6720921)
Ebba Wettainen (073-0757330)
Theres Enback (070-6117881)

Toni Olofsson

Gun-Britt Heikkilä (076-108 88 58)

Är du intresserad av att köpa hel- eller halvårskort på gymmet tar du kontakt med IKs mack 070-6461614.
Dags- och veckokort finns till försäljning hos alla i gymgruppen samt hos Frisör Karin, IKs mack eller hos Rune och Monika Aittamaa. Du kan också kontakta någon i gymgruppen om du har frågor eller synpunkter gällande gymmet.

Prislista för gymkort
Årskort: 700:-
Årskort för studerande och pensionärer: 500:-
Halvårskort: 500:-
Halvårskort för studerande och pensionärer: 300:-
Veckokort: 200:-
Dagskort: 50:-
Månadskort : 300:-/månad.

Vid köp av hel- och halvårskort tillkommer en engångsavgift (pant) på 50 kronor för utkvittering av en personlig tagg till dörren. För dags- vecko- och månadskort görs inga personliga taggar, då får man som köpare låna tagg av någon i gymgruppen, alternativt Frisör Karin eller Rune Aittamaa.

Redaktionen till Tärendönytt
IFK ger ut tidningen Tärendönytt 2-3 gånger per år. Tärendönytt delas ut gratis till alla hushåll i Tärendö och dess grannbyar. Där får man bland annat läsa om aktiviteter som varit i byn de senaste månaderna samt om kommande aktiviteter och events. Redaktionen sätter ihop innehållet och sammanfogar det till en mycket läsvärd tidning.

Redaktionen (tarendonytt@hotmail.se) består av följande personer:
Jalle Kauppi
Ingrid Wettainen-Ängsund
Anders Funck
Frida Hamstig
Stina Tannerdal

Frivilliga arbetare
Förutom de som sitter i styrelsen, sektionerna och grupperna som nämnts ovan har IFK ett antal frivilliga arbetare som hjälper till med diverse olika saker. Ingen nämnd ingen glömd, men dessa personer är otroligt viktiga för föreningen. Alla är välkomna att jobba åt IFK!

Övrig information om föreningen
Har du några frågor, synpunkter eller ärenden till föreningen/styrelsen är du välkommen att kontakta ordförande Maj-lis Ejderlöf 070-3608517 via telefon .

Fastigheter och platser
IFK äger också flera fastigheter i byn. Förutom kansliet ”Storan” som också används som kontor av företag finns även Folkets hus och Tärendöholmen inom IFKs ägo. Både Folkets hus och Tärendöholmen går att hyra för olika evenemang av både privatpersoner och företag.

Uthyrning av IFK Tärendös lokaler
IFK Tärendö hyr ut Folkets hus och Tärendöholmen till föreningar, organisationer, företag och privatpersoner. Lokalerna kan användas till bland annat danser, möten, försäljningar, auktioner, fester, utställningar och teater.

Folkets Hus

Priser
Hyra av hela lokalen är 2000 kronor/dygn. Om man vill ha tillgång till lokalen dagen före samt dagen efter kan man göra detta mot en total kostnad av 2500 kronor.

Enbart hyra av lilla serveringslokalen är 1000 kronor/dygn.

 • I båda priserna ingår tillgång till toaletter, kök med befintligt porslin och köksutrustning samt toalett- och hushållspapper.
 • Priserna gäller både sommar- och vintertid. Lokalen hyrs ej ut under december, januari och februari månad.
 • Hyra 1 bord + 6 stolar 100 kr

Städrutiner

 • Grovstädning ska göras senast dagen efter tillställningen.
 • Lokalen ska lämnas i samma skick som det var innan tillställningen.
 • Alla sopor och köksavfall ska tas med från lokalen. Alla återvinningsbara sopor, så som glas, papper, plast, metall och tidningar skall sorteras och lämnas på återvinningsstationen vid skolgården. Brännbart avfall kan lämnas i IFKs sopkärl vid kansliet på Talinenvägen 12.
 • Golven ska sopas. Skurning vid behov.
 • Borden ska torkas.
 • Toaletterna ska städas och golven skuras.
 • Snöplogning för tillställningsdagen ingår.

Om städningen ej är gjord enligt ovanstående kommer vite på 1000 kronor skickas till hyresgästen.

Tärendöholmen

Priser
Hyra av hela Tärendöholmen och dess lokaler vid större tillställningar i vinstdrivande syfte av företag är 15000 kronor/dygn.

Privata tillställningar/föreningsaktivitet utan vinstdrivande syfte:
Hyra av hela Tärendöholmen och dess lokaler är 5000 kronor/dygn.
Hyra av enbart logen och serveringslokalen är 3000 kronor/dygn.
Hyra av enbart logen är 1500 kronor/dygn.

Städrutiner
Efter genomfört evenemang ska hela holmen inklusive parkeringen återställas i det skick som det var när hyresgästen kom dit.

 • Hela holmen och parkeringen ska städas från skräp, burkar och flaskor senast dagen efter tillställningen.
 • I logen ”Stampen” ska golvet sopas och skuras vid behov.
 • Stora scenen och dess loge ska städas från skräp, burkar och flaskor.
 • Serveringen och köket ska städas, golvet ska skuras vid behov.
 • Toaletterna på holmen ska städas.
 • Alla sopor och köksavfall ska tas med från Tärendöholmen. Återvinningsbara sopor, så som glas, papper, plast, metall och tidningar ska sorteras och lämnas på återvinningsstationen vid skolgården. Brännbart avfall kan lämnas i IFKs sopkärl vid kansliet på Talinenvägen 12 vid privata tillställningar.

Om städningen ej är gjord enligt ovanstående kommer vite på 1000 kronor skickas till hyresgästen. För hyresgäst med vinstdrivande syfte är vite 3000 kronor.

Upplysningar och information
IFK Tärendös Curt Palm, (070-3910470) tar emot bokningar samt tillhandahåller nycklar och upplysningar gällande hyra av Tärendöholmen. Vid bokning av Folkets hus kontaktas Monika Aittamaa, telenummer 070-6291700 eller e-post monika.aittamaa@gmail.com.

Medlemskap
IFK:s medlemskort säljs av styrelsen, Monika Aittamaa, Maria Tervahauta, Ingrid Ängsund samt IKs mack.

Från 1/1-2021. Här kommer de nya priserna:
Vuxen – 150 kr
Ungdom under 18 år – 70 kr
Familj – 350 kr
Stödbidrag ständig medlem – 50 kr
Medlemskapet gäller ju numera per kalenderår.

Fr.o.m den 30 april 2022 är det endast möjligt att köpa medlemskort för IFK hos våra försäljare.
Det går alltså INTE att endast swisha in beloppet till oss. Det undantaget är nu inaktuellt.


Medlemskapet gäller under det året inbetalningen görs.

Text: Maria Tervahauta och Kajsa Aidanpää