Husmodersföreningen

Husmodersföreningen i Tärendö firar 80 år 2015.

En anrik förening för tanter, damer och flickor som värnar om hembygden och varandra i form av social samvaro. ”Tillsammans är vi starka”, är mottot. I sin glans dagar hade husmodersföreningen över 100-talet medlemmar. Idag är medlemsantalet dryga 70, varav ca 25 aktiva och resten stödmedlemmar. Damerna träffas 1 gång/månad då vi har styrelsemöte och planering av aktiviteter.

Utplock av våra aktiviteter
Vi bakar bröd till försäljning vid olika arrangemang i byn. Vi bakar och bjuder på lussekatter vid skolans och förskoleverksamhetens Luciafirande sedan många år tillbaka. En offentlig tillställning för alla. Vi bjuder tillsammans med hembygdsgillet alla på surströmming varje år i september i mysig miljö på hembygdsgården. Vi ordnar loppis med fikaförsäljning under Tärendöveckan och kring Allhelgonahelgen. I väldigt många år har Husmodersföreningen ordnat danskväll under ”Römppävikko”. Husmodersföreningen har i många år lämnat bidrag till FUB:s ”Gränslösa läger i Suaningi”. När skolbarnen haft ”skoljoggen” har vi skänkt samma summa som barnen samlat in till förmån för cancerfonden. Vi skänker också medel till cancerfonden vid andra tillfällen. Vi sponsrar alltid tomten som kommer till barnen på IFKs julmarknad. Vi har många gånger lämnat bidrag till skolbarnens resor.
Husmodersföreningen är en av föreningarna som bekostar elförbrukningen för Folkets Hus i Tärendö.

Välkommen att bli medlem! (Ring Elisabeth Strebjer, 0978-20154)
Medlemsavgift: 100kr/år.

Styrelsen
Ulla Semberg, ordförande
Elisabeth Strebjer, kassör
Ann-Sofie Aidanpää, sekreterare
Thora Stridsman, ledamot
Anna-Lena Olofsson, ledamot
Inga-Britt Paavo, ledamot
Ann-Britt Heikki, ledamot
Maria Kylli, suppleant
Carina Karvonen, suppleant

Text: Ulla Semberg