Vikarier!

Vi behöver vikarier på fritids och skola! Har du möjlighet att ställa upp nu i vår – kontakta rektor Gun-Britt Kangas, 070-2214151, snarast!