Teater ”Köp hjärtan” tisd 14/12

Föreställning på Folkan på tisdag 14/11 kl 19:00.

Om Ulla Billqvists liv och musik. Mer info: https://www.riksteatern.se/forestallningar/kop-hjartan/202311141900-116090G