Info från IFKs styrelse

På styrelsemöte idag 30/5 beslutades att vi avvaktar med att ta definitivt beslut kring genomförande av ev Bilbingon under sommaren. Mer info kring detta kommer, då vi vet mer.
Det pågår planering inför Tärendöveckan v. 29. Då det i år är den 30:e gången denna genomförs så är det ju JUBILEUM. Har du tankar och idéer kring hur detta skulle kunna uppmärksammas av IFK på ett Coronavänligt sätt – hör av dig till någon i styrelsen, eller maila ifk.tarendo@outlook.com. Alla förslag och tankar är välkomna!

/ IFKs styrelse