Info fr Husmödrarna ang årsmöte

Husmodersföreningen i Tärendö kommer att genomföra ett Coronaanpassat ÅRSMÖTE tisdag 26 januari i vår lokal på STORAN.

Endast 8 personer bör närvara. Förslaget är att nyval görs till STYRELSE av samma personer som verksamhetsåret 2020. Om någon har synpunkter eller vill att vi tar upp något speciellt på ÅRSMÖTET hör av er till Ulla S tel 073-0750878