9/9 Årsmöte vägsamfällighet

 Årsmöte Männikkö-Heinonen vägsamfällighet
 9/9 klockan 18.00
 Plats: Folkets hus Tärendö