19/11 Söndags-café (biblioteket)

Söndags-café den 19/11 kl. 12-15 på bibliotekslokalen på skolan. 

Fika och låna gärna böcker! Välkomna!