Tärendö Husmodersförening!

Tärendö Husmodersförening!
Vi städar lokalen på Storan den 6/10 kl 12.00. Kom och hjälp till alla som kan.
Obs! Inget möte på kvällen