RESULTAT IFKs ORIENTERING

Årets cykel- och trimorientering är avslutad och det nya konceptet med olika svåra banor var uppskattat. Totalt fanns 44 kontroller och det gällde att samla bokstäver och bilda ord. De rätta orden på grön bana är: Maskros, Åkerbär och Klöver (här ges även rätt till de som svarat Körvel). De rätta orden på röd bana är: Solros och Fläder.De rätta ordet på svart bana är: Liljekonvalj.Vinnare av varsin trisslott är Jonas Aittamaa, Jan-Erik Kauppi och Åsa Granlund. Lotten kommer med posten. Totalt deltog 23 personer i utlottningen.Tack till alla som deltagit!