OKTOBER Rosa Bandet månad

OKTOBER
ROSABANDET MÅNAD
Motionera du också, skriv in dig i våra motionslådor!
Fysisk aktivitet minst 30min/dag, de flesta dagar om året, har gynnsam verkan och minskar risken för att drabbas av bröstcancer, män kan också drabbas.
Vi i motionssektionen vill bidra till forskning om cancer, vi lottar ut31 ROSA BANDET bland  oktober månads motionärer.
Motionshälsningar från IFK Motionssektionen