Ingen majbrasa i år!

Ingen majbrasa vid Folkan i år, p g a rådande omständigheter. / IFK Tärendö