Flaggan vid statyn

Det är många som undrat och frågat kring flaggan som hänger vid statyn utan för sporthallen. Vem har satt upp den? Varför hänger den där? Får man ha flaggan uppe dygnet runt? O s v…
Flaggstången står på kommunens mark liksom statyn. IFK tar däremot hand om platsen t e x sätter blommor i blomlådorna och gör det fint under somrarna. Detta görs med idéella krafter. Att flaggan är hissad är också ett initiativ av de idéella. IFK ser parken som en offentlig plats som ska vara trevlig att besöka. På kronans flaggfabrik kan man läsa om rekommenderade tider för flaggning, flaggdagar samt andra regler. Det finns klockslag som är angivna för när man ska hissa och ta ned flaggan. Men det står också så här: ”Detta är regler som rekommenderas  att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och trevligt. Om du är osäker ät det bättre att låta flaggan vara – hellre hissad för mycket än för lite!”
Så nu låter vi flaggan vaja hela sommaren. Sen tas den ned när det blir mörkt igen.
Glad sommar till alla!  IFKs styrelse

Flaggregler