Enkät om transporter och pakettjänster i Pajala kommun

Ni företag, organisationer och kommunala sektorer och bolag som använder regelbundna post och paket-leveranser i era verksamheter.

Pajala kommun deltar som pilotkommun inom posttjänster i Norrbottens län under projektperioden 2019 – 2020.

Målsättningen med pilotprojektet och denna enkät är att inventera användarnas behov av posttjänster samt att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning för att bl.a. ta fram ett förslag till en hållbar, kostnadseffektiv och användaranpassad infrastruktur för pakettjänster och leveranser i Sveriges gles- och landsbygder.

Klicka här för att komma till den digitala enkäten . Vi behöver ditt svar senast den 18 dec kl 12.00.

Kommunalråd Ulrica Hammarström

/på uppdrag av kommunledningen/

Med vänlig hälsning

Erik Mella