29/10 Extrastämma Männikkö-Heinonen vägsamfällighet

Extrastämma Männikkö-Heinonen vägsamfällighet
P.g.a valärenden
29/10 klockan 18.00
Plats: Folkets hus Tärendö