27/8 Årsmöte Männikkö-Heinonen vägsamfällighet

Årsmöte Männikkö-Heinonen vägsamfällighet
27/8 klockan 18.00
Plats: Folkets hus Tärendö